Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Projekt med stor volym

Utmaningen

Ett stort projekt med 32 000 källord kom in från ett framstående nordiskt företag som verkar inom livsmedelsindustrin. Uppdraget var att översätta företagets interna dokumentation och riktlinjer från finska till lettiska, litauiska, estniska och ryska. På grund av tidsbegränsningarna begärde kunden endast översättningsservice och valde att göra slutkontrollen internt. Målet blev därför att tillhandahålla kunden översättningar av högsta kvalitet, som i största möjliga utsträckning inte skulle kräva redigering efteråt.
 

Lösningen

För att kunna sätta en rimlig deadline var det nödvändigt att först fastställa uppdragets komplexitet. Texten analyserades med hjälp av digitala översättningsverktyg, sk. ”CAT” ( SDL TRADOS Studio 2011), för att utesluta repeterade textavsnitt och erbjuda bästa möjliga pris.  Då många repetitioner förekom kunde en rabatt erbjudas och RixTrans garanterade på så vis att kunden inte behövde betala mer än rimligt. Så snart deadline hade fastställts och den sista bekräftelsen mottagits kunde arbetet påbörjas.

Projektledaren förmedlade uppdraget till de skickligaste och mest branscherfarna översättarna. Samtliga specialister översatte till sitt modersmål, vilket innebär en medvetenhet och förmåga att använda de subtila nyanser som endast ett modersmål kan ge. Dessutom var de alla bosatta i sina målländer (dvs. Lettland, Litauen, Estland och Ryssland). Alla yrkesverksamma hade genomgått följande urvalsförfaranden:

  • Universitetsexamen eller motsvarande inom sina specialområden.
  • Minst fem års bevisad erfarenhet som professionella översättare.
  • Minst två verifierade kundreferenser.
  • Deras testöversättningar hade utvärderingar mellan 8 och 10, vilket garanterar en hög kvalitet på översättningarna.
  • Samtliga översättare hade tecknat ett sekretessavtal (NDA) för att säkerställa en strikt tystnadsplikt.

Ett lämpligt översättningsverktyg (SDL TRADOS Studio 2011) användes för att säkerställa en konsekvent terminologi och stil. En slutlig kvalitetskontroll utfördes av RixTrans interna team för att kontrollera och säkerställa att översättningen var färdig för leverans till kunden.

Resultaten

Genom att förhandla med vår kund fann vi den lämpligaste och mest kostnadseffektiva lösningen. Alla kunder är olika och arbetsflöden som passar en kund, passar inte nödvändigtvis en annan. Genom att analysera kundens behov kom vi tillsammans fram till den lämpligaste lösningen som sparade tid, kostnader och onödiga steg i arbetsflödet.


Bransch: Livsmedel
Kundens land: Finland
Språkkombination: FI – LV/LT/ET/RU
Antal ord: 32 000
Anvisade översättare: 4 med aktuellt språk som modersmål och 1 intern
Verktyg: SDL TRADOS Studio 2011
Tid: 12 dagar
Rabatterade repetitioner: 25 %