Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Arbeta för oss

Lediga jobb | Översättningsjobb | RixTrans language serviceRixTrans letar ständigt efter nya samarbetsmöjligheter med professionella och högkvalificerade översättare, korrekturläsare/redigerare och DTP-specialister inom samtliga språkkombinationer! Det finns dock ett antal viktiga saker du bör tänka på innan du skickar in din ansökan till oss:
 
 • Vi kommer endast att tilldela dig översättningar till ditt modersmål.
 • Vi föredrar att tilldela jobben till lingvister som befinner sig i det land där målspråket talas.
 • Översättare kan bli ombedda att genomföra en gratis provöversättning på upp till 400 ord inom varje specialistområde.
 • Vår rutinmässiga fakturabetalning gäller från slutet av månaden + 45 dagar.
 • Även om du har klarat av vår kvalificeringsprocess, betyder det inte att vi kommer att använda dina tjänster omedelbart, eftersom vi i första hand försöker att använda oss av samma lingvist som tidigare översatt åt den aktuella kunden. Dina uppgifter kommer dock att sparas i vår databas och vår säljchef kommer att kontakta dig så fort en samarbetsmöjlighet som matchar dina språkkunskaper och specifika ämneskunskaper uppstår.

Minimikrav för sökande:

 • universitetsexamen eller motsvarande inom specialistområde
 • minst 3 års dokumenterad erfarenhet som professionell översättare
 • minst 2 dokumenterade kundreferenser
 • möjlighet att svara på våra förfrågningar inom 1 timme under arbetstid och inom 24 timmar på helger och helgdagar.

Vänligen skicka ditt CV och examensbevis till vår personalavdelning på hr@rixtrans.com.

Ditt CV ska innehålla:
 • Personlig information
  • Namn, efternamn
  • Kontaktinformation (Telefonnummer, E-postadress, Skype)
  • Adress
 • Språkinformation
  • Källspråk, målspråk, modersmål
 • Översättningsområden
 • Använda programvaror och CAT-verktyg
 • Betalningsmetod
 • Kopior av examensbevis och övriga utbildningsdokument 
För ytterligare information, vänligen också läs avsnitten Fakturering och Ta emot och genomföra uppdrag.

Varför ska du gå med i RixTrans översättarteam? 

 • RixTrans är ett ständigt växande översättnings- och lokaliseringsföretag 
 • Frilansare kan arbeta hemifrån från vilken plats i världen som helst 
 • Gynnsamma betalningsvillkor 
 • Smidig kommunikation med våra projektledare