Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

ISO 17100

ISO 17100 är en internationellt använd standard för kvalitetshantering. Efterlevnad av denna standard säkerställer att organisationer av alla slag når upp till kvalitetsstandarder som är både erkända och respekterade över hela världen.

RixTrans är ISO 17100-certifierade för tillhandahållande av översättnings- och lokaliseringstjänster. Våra dokumenterade kvalitetsprocesser har certifierats av Bureau Veritas, världens främsta gransknings-, verifierings-, test- och certifieringsföretag, och vår verksamhet granskas årligen. ISO-certifieringen är er garanti att våra kvalitetssäkringsprocesser når upp till strikta standarder, och att vi noggrant och effektivt  följer dessa processer.

Fördelarna med att välja RixTrans som er ISO 17100-certifierade översättningspartner

 • Översättningar med högsta kvalitet. Dina dokument kommer att översättas av en noga utvald översättare med dokumenterad expertis på området, och därefter korrekturläsas av en lika kompetent redigerare och korrekturläsare.
   
 • Ständig kvalitetsförbättring. Dina kommentarer, förslag och återkoppling kommer att samlas in för att skapa en stilguide som gör att vi förstår dina krav bättre, och att vi hela tiden kan förbättra kommande översättningar.
   
 • Kvalitet med livstidsgaranti. Alla eventuella ändringar, även om de är kundspecifika, inkluderas i översättningen från RixTrans.
   
 • Dokumentsäkerhet och -konfidentialitet. Alla våra anställda och språkexperter som har tillgång till din information har skrivit på strikta avtal om tystnadsplikt. Vi är även villiga att skriva på ytterligare avtal vid behov.
 • Kundfokus. Vårt främsta mål är att du ska bli nöjd. Oavsett hur litet eller stort ditt projekt är kommer du att ha vår fulla uppmärksamhet och support tills du är nöjd med resultatet.

Vänligen kontakta oss för att diskutera kommande översättnings- och lokaliseringsprojekt, eller för att få en offert via e-post inom 60 minuter.

RixTrans ISO 17100:2015