Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Lokalisering av webbsidor

Översättning av webbsidor och lokalisering av webbsidor | RixTransLokalisering av hemsidor innebär översättning och anpassning av din befintliga hemsida till målmarknadens lokala språk och kultur. 
RixTrans arbetar endast med lingvister som har målspråket som modersmål, och erfarenhet inom programmering samt lingvistisk/kulturell kunskap.
 
Översättningsprocessen för hemsidor har utvecklats och förbättrats på RixTrans genom åren.  Som ett resultat av detta genomgår samtliga översättningar av hemsidor en särskild projektcykel som innefattar en analys av din hemsida, projektberedning, TEP (Translation, Editing, Proofreading (översättning, redigering, korrekturläsning)), åtgärdande av buggar, en sista granskning samt leverans i överenskommet format. 
 

RixTrans lokalisering av hemsidor inkluderar:  

 • CMS-lokalisering (innehållsförvaltningssystem) 
 • URL-lokalisering 
 • Titelöversättning 
 • Översättning av beskrivningar 
 • Lokalisering av nyckelord 
 • Filnamn, enligt SEO, och mest använda översatta nyckelord 
 • Översättning av hemsidans innehåll enligt SEO-krav 
 • Lokalisering med Google AdWords, Google Places m.fl.   

Flerspråkiga webbsidor – Det bästa sättet att nå internationella marknader

En EU-omfattande undersökning visar att 90 % av alla internetanvändare föredrar att surfa på nätet på sitt eget språk, och hela 44 % av användarna känner att de går miste om intressanta saker på nätet på grund av att vissa hemsidor inte finns tillgängliga på ett språk som de känner till. (EU-kommissionen)  

55,2 % av alla hemsidor finns endast tillgängliga på engelska. Detta visar på en outnyttjad potential. (W3Techs) Även om engelskan är det mest använda språket i Europa, visade EU:s undersökning att mindre än en av tio av undersökningens deltagare förstod två språk så väl att de kunde följa en nyhetssändning (9 %), läsa tidningsartiklar (9 %) och kommunicera på nätet (7 %).  Endast en liten minoritet ( 3 % eller mindre) säger att de förstår minst tre språk. (EU-kommissionen)

RixTrans har erfarenhet inom lokalisering av hemsidor inom alla större europeiska språk:
 • Östeuropeiska språk: ryska, vitryska, ukrainska, estländska, lättländska, litauiska, tjeckiska, slovakiska, slovenska
 • Nordiska språk: svenska, finska, danska, norska, isländska
För mer information om våra lokaliseringstjänster, SEO och nyckelordsöversättningar, vänligen kontakta oss för en gratis offert eller en lokaliseringskonsultation.
Vi rekommenderar dig även att läsa vår blogg för mer information om lokaliseringsprocessen.
 

Dina nyckelfördelar: 

 • Stöd för HTML, CSS, JavaScript, XML, PHP, och ASP.
 • Mångårig erfarenhet inom skapande och lokalisering av flerspråkiga hemsidor.

Mer statistik för översättning av hemsidor: 

 • Engelska talas av 25 % av världens befolkning och är andraspråk för mer än 94 % av världens befolkning 
 • 230 språk talas i Europa 
 • EU har 23 officiella arbetsspråk 
 • 23 är det genomsnittliga antalet språk som stöds av de 25 högst rankade hemsidorna 2011 (Global By Design)