Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Auktoriserade översättare

Auktoriserad översättning | Attesterad översättning | RixTrans LtdAuktoriserad översättning krävs vanligtvis om du ska skicka in dokument på främmande språk till domstolar, olika statliga myndigheter, och även icke-statliga organisationer som universitet, högskolor och andra institutioner. Eftersom det finns olika sorters auktorisering bör du först kontrollera vilken sorts auktorisering du behöver. RixTrans utför auktoriserade översättningar inom samtliga språk som är giltiga och alltid accepterade på alla statliga institutioner världen över. 
 

Attesterad översättning 

Attesterade översättningar framställs formellt på samma sätt som auktoriserade översättningar, men genomgår ett extra steg. Översättaren måste underteckna intygsförklaringen framför en notarie. För att kunna godkännas måste en attesterad översättning alltid vara en exakt reproduktion av källan på målspråket, samt inkludera en klausul från den attesterande notarien tillsammans med en rund sigill och översättarens signatur. RixTrans översättarteam kan erbjuda attesterade översättningar inom näst intill alla språk och garanterar att dina dokument godtas inom alla organisationer världen över. 
 

Apostille och legalisering av dokument 

Apostille är i grunden ett pappersark som häftas på dina dokument och som legaliserar dem för användning i andra länder. Apostilleprocessen är enklare än den verkar och vi på RixTrans ser fram emot att guida dig genom den. Vi samarbetar med högkvalificerade lingvister över hela världen, vilket ger oss möjligheten att direkt konsultera dem gällande lokala lagar och Apostillekrav, då det kan finnas en del mindre skillnader i Apostilleförfarandet i olika länder.   
Legalisering av dokument krävs för dokument som är avsedda att användas utomlands i länder som arbetar i enlighet med Haagkonventionen. 
 

Edsvuren översättning 

En edsvuren översättning är ett dokument som är signerat och förslutet av en auktoriserad edsvuren översättare och godkänt med vår företagsstämpel. Dokument som har godkänts av en edsvuren översättare är giltiga och kan användas som officiella översättningar, men vi rekommenderar ändå alltid att du kontrollerar den avsedda organisationens certifieringskrav. 
 
OBS! Även om originaldokument kan skickas till oss på olika sätt (e-post, fax) kan edsvurna översättningar endast skickas via vanlig post.

Auktoriserade översättningar inkluderar: 

 • Dokumentöversättning och redigering av 2 högkvalificerade lingvister 
 • Certifierad kopia av källdokumentet (om kunden så kräver) 
 • Utskriven kopia av översättningen 
 • Signatur av edsvuren översättare 
 • Dokumentleverans (DHL, UPS, vanlig post) om nödvändigt  
 • Elektronisk kopia av det certifierade dokumentet (PDF)
 
Vänligen kontakta oss för att få en gratis, icke-bindande offert eller för att be om ytterligare information. Våra vänliga projektledare kommer att svara dig inom 60 minuter!

Dina nyckelfördelar: 

 • Edsvurna översättningar i alla större länder.
 • Snabbhet utan avkall på kvaliteten.
 • Översatta och certifierade dokument för officiell användning i alla länder.
 • En enda certifierad språktjänstleverantör.
 • Dokumentleverans via DHL, UPS eller vanlig post.
 • Konkurrenskraftig och ärlig prissättning.
 • Välutbildade och kundorienterade projektledare med över 5 års erfarenhet inom språkbranschen.