Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Översättningsprocessen

Varje projekt övervakas från mottagande till leverans av en av RixTrans hängivna projektledare som är ansvarig för projektetplanering och projektets prestanda, valet av de mest lämpade specialisterna för dess slutförande, att samtliga deadlines möts samt för förvaltningen av vår högsta kvalitetssäkring. 
Alla översättningar som utförs av RixTrans genomgår en specifik livscykel, som även kan anpassas till våra kunders olika behov. Vår standardprocess för översättningar består av tio steg. Översättningsstegen och kvalitetssäkringsstegen för varje projekt kan ses i en grafisk framställning nedan. 
 

Arbetsflöde

1. Kunden lämnar in dokument och instruktioner. 
2. Vi analyserar dokumentets innehåll och ser till att dina krav och instruktioner är tydliga. Vänligen skicka oss hela texten som ska översättas samt allt relevant referensmaterial eller tidigare översättningar (översättningsminnen) du har. Detta kommer att hjälpa oss att undvika missförstånd och säkerställa en exakt offert och korrekt leveranstid.
3. Offertberedning. När du begär en offert, vänligen specificera i vilken valuta du vill ha den. 
4. Projektbekräftelse. Innan vi påbörjar ett projekt måste offerten skriftligen undertecknas. I detta skede kommer vi även att begära dina fullständiga kontaktuppgifter och ett godkännande av samtliga villkor som anges i e-postmeddelandena. 
 

Översättning

5. Översättning. I detta skede väljer RixTrans projektledare ut den mest erfarna översättaren som har djupa kunskaper inom ämnet och samtidigt goda erfarenheter av redigering och kvalitetssäkring.  
6. Redigering. Den översatta texten skickas till redigeraren som jämför den med källtexten och kontrollerar dess fullständighet och riktighet. 
 

Granskning och leverans

7. Korrekturläsning och DTP. Korrekturläsning utförs alltid av språkexperter med erfarenhet inom din bransch eller tjänsterelaterad bakgrund, vilket säkerställer att översättningen är korrekt inte bara ur språklig synpunkt utan även inom er företagsbransch. Om det behövs, genomgår projektfilerna även en DTP (Desktop Publishing). I detta steg löses även eventuella problem med formatering, presentation eller filformat. 
8. Intern kvalitetskontroll. Innan leverans utför projektledaren en sista kontroll av de slutgiltiga filerna för att säkerställa att de uppfyller dina krav, överensstämmer med dina instruktioner och är i rätt format.
9. Leverans. En elektronisk kopia av den färdiga översättningen returneras tillbaka till kunden via e-post. Papperskopior finns också tillgängliga och kan skickas till dig via brev eller DHL-leverans. 
10. Kvalitetssäkring efter leverans. Vi erbjuder 100% noggrannhetsgaranti för alla våra översättningar. Om du inte är helt nöjd med vår översättning, kommer vi att korrigera den utan extra kostnad tills den möter dina förväntningar.
 
Översättningsprocessen | Översättningsbyrå RixTrans