Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Lokalisering

Programvarulokalisering, Hemsidor lokaliseringstjänst | RixTrans
Lokalisering är en del av vår verksamhet som vuxit snabbt under de senaste åren.  RixTrans erbjuder idag ett brett utbud av lokaliseringstjänster inom alla större språk till våra kunder och översättningsbyråer världen över.
 
Skillnaden mellan översättning och lokalisering är att textöversättningen och korrekturläsningen bara är en del av processen, samtidigt som det aldrig handlar om ordagrann översättning, eftersom lokaliserad text ska kontrolleras noggrant och anpassas för att passa den lokala marknadens behov.  Den andra delen av lokaliseringsprocessen innefattar filbearbetning, skapande av stilguide och ordlistor, anpassning av grafiken till målmarknaden, desktoppublicering, kvalitetssäkring, tester och mycket mer. 
 
I dagsläget erbjuder RixTrans två sorters lokaliseringstjänster:
 

1. Lokalisering av programvara 

Lokalisering av programvara innebär översättning och anpassning av din programvara och dina telefonapplikationer från ett språk till ett annat så att din programvara uppfyller de behov som användare med olika språk och från olika kulturer har.  Lokalisering av programvara kräver inte bara utmärkta språkkunskaper, utan även en förståelse för programvaran och dess konstruktion.  Därför rekryterar våra projektledare endast högkvalificerade lingvister med gedigen IT-bakgrund. 

2. Lokalisering av hemsidor 

Lokalisering av hemsidor innebär översättning och anpassning av din befintliga hemsida till målmarknadens lokala språk och kultur.  Översättningsprocessen för hemsidor har utvecklats och förbättrats på RixTrans genom åren.   Som ett resultat av detta genomgår samtliga översättningar av hemsidor en särskild projektcykel som innefattar en analys av din hemsida, projektberedning, TEP (Translation, Editing, Proofreading (översättning, redigering, korrekturläsning)), åtgärdande av buggar, en sista granskning samt leverans i överenskommet format. 

Båda lokaliseringstjänsterna har samma mål, dvs. att öka ditt företags försäljning och se till att det får en konkurrensfördel gentemot regionala konkurrenter genom att du kommunicerar med dina kunder på deras modersmål.

För mer information om våra lokaliseringstjänster för programvaror och hemsidor, vänligen kontakta oss för en gratis offert eller en lokaliseringskonsultation.


Dina nyckelfördelar:

  • Ökad trovärdighet som ett globalt företag.
  • Bättre spridning av varumärket.
  • Ökad synlighet på webben.
  • Ett hängivet team av experter på programvarulokalisering.
  • Support för över hundra språk.
  • Support för alla datorplattformar och programmeringsspråk.
  • Snabba leveranstider tack vare de senaste innovationerna inom språkverktyg.
  • Diskretion och vänlig kundservice.
  • Godkända kvalitetssäkringssystem.