Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Pris

Låga översättningspriser och låga översättningskostnaderRixTrans strävar ständigt efter att ge dig högsta möjliga kvalitet på språktjänster till branschens mest konkurrenskraftiga priser.  Vi vet att kostnaden ofta är den avgörande faktorn i valet av byrå och har därför utvecklat en flexibel prissättningsmetod som kan möta behoven hos alla företag.
 

Faktorer som påverkar översättningspriser och den totala översättningskostnaden: 

 • Antal ord i källdokumentet - översättningskostnaden beräknas genom pris per ord.  En standard A4-sida räknas som 250 ord.
 • Språkkombination - det finns vissa språkpar som är vanligare än andra, med ett stort tillhörande antal tillgängliga högkvalificerade översättare, som kan erbjuda sina tjänster till ett mycket konkurrenskraftigt pris.  Men det finns även en del sällsynta språk som kan kosta dig lite mer.
 • Textens komplexitet - kostnaden för komplexa tekniska, medicinska eller vetenskapligt relaterade dokument kan vara högre än för allmän affärskorrespondens.  
 • Leveranstid - RixTrans kan i stort sett alltid möta dina leveranstider, oavsett hur krävande de är.  För att tillgodose dina akuta behov är det dock ibland nödvändigt att arbeta på helger och utanför normala arbetstider, vilket kan påverka översättningspriserna.
 • Format på källdokumentet - RixTrans kan hantera alla sorters filformat inklusive PDF, GIF, JPG, PPT m.fl.  För att få lägsta möjliga pris per ord bör du dock skicka dina dokument i MS Word-format.
 • Format på måldokumentet - vi kan leverera översatta dokument i alla sorters format och med alla sorters layout, men dokumentkonvertering kan innebära en extra kostnad. 
Översättningspriset i våra offerter gäller alltid högkvalitativt arbete i toppklass, vilket i enlighet med vår kvalitetspolicy även innefattar redigering och korrekturläsning av en annan branschspecialist.       Det kan dock finnas vissa situationer då översättningen inte måste vara i toppklass, då den t.ex. ska användas internt (bruksanvisningar etc.). Gör oss i så fall uppmärksamma på detta och vi kommer att ge dig en fullständigt översatt text med tillräckligt flyt till ett synnerligen reducerat pris, utan tilläggsavgifter för textredigering och korrekturläsning.
 
Vi är också väl bekanta med språkbranschens senaste verktyg som kan hjälpa oss att förkorta leveranstiden och minska det totala priset, framförallt om samma meningar eller segment används flera gånger i texten.  
 
Vänligen skicka oss ditt dokument och vi kommer att förse dig med en offert innehållande pris och leveransdatum som på bästa möjliga sätt passar dina behov.

RixTrans översättningspriser innefattar:

 • Konkurrenskraftiga priser för över 100 språkpar.
 • Stöd för alla filformat.
 • Snabba leveranstider tack vare de senaste innovationerna inom språkbranschen.
 • Godkända kvalitetssäkringssystem.
 • Välutbildade och tillmötesgående projektledare.
 • Gratis ingående kundkonsultationer.