Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Ert nätverk av lingvister

RixTrans lingvistkarta här ovan visar vårt världsomspännande nätverk av kvalificerade, beprövade, erfarna och hängivna översättare, redaktörer, korrekturläsare, terminologer samt andra språkexperter. Nätverket utvecklas ständigt i syfte att uppfylla era specifika affärsbehov. Kika gärna in här då och då, för att se nya platser där det finns  beprövade och utbildade språkexperter.
 
Vi tror med bestämdhet att man får  bäst resultat och översättningar av hög kvalitetgenom att samarbeta med talare av modersmålet i respektive målland. Som kund hos RixTrans erhåller ni en tjänst som omfattar en högkvalitativ översättning genomförd av en modersmålstalare till målspråket tillsammans med en korrekturläsning som har utförts av en annan språkexpert, samt en språkgranskning gjord av en eller flera branschexperter vid mer komplicerade projekt.
 
Ert uppdrag kommer att utföras av noggrant utvalda och beprövade språkexperter. Alla översättare måste genomgå en mycket strikt kvalificeringsprocess, vilken omfattar ett ämnesspecifikt språktest, verifiering av tidigare erfarenheter, kontroll av referens samt en provperiod där potentiella översättare sållas bort utifrån sina språkfärdigheter, sina tekniska kunskaper, sin förmåga att följa instruktioner och sin förmåga att  leverera i tid. Endast de bästa översättarna godkänns och behålls i vår databas med aktiva lingvister. Ni kan räkna med en stor variation av språkkombinationer och   en utomordentlig nivå på våra översättningar.
Ert material hanteras alltid strikt konfidentiellt, då alla våra lingvister har undertecknat ett sekretessavta., När ni behöver nyttja våra tjänster står de redo att hjälpa er med era språkprojekt.
 
RixTrans växer kontinuerligt och som ett mångsidigt översättningsföretag letar vi ständigt efter nya förmågor med erfarenhet inom olika ämnesområden och språkkombinationer. Om du vill börja som översättare hos oss, gå till sidan registrering.
 
Notera att denna information är privat (leverantörens ID har ändrats) och bör endast användas som referens.