Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Anpassade undertexter

Utmaning nr 3

Vi fick en begäran från en kund om undertextning av fem videofiler från engelska till alla tre baltiska språk. Det gällde marknadsföringsvideor för ett välkänt globalt företag inom hälsovårdsprodukter. Den totala videolängden var 140 minuter för varje språk (lettiska, litauiska och estniska). För att underlätta arbetet och spara lite i budgeten hade kunden redan transkriberat texten och översatt den. Översättningsformatet var dock inte kompatibelt med något undertextningsprogram, tidkoden var felaktig, översättningen innehöll fel och överensstämde inte med tidsbegränsningarna.
 

Lösningen

Kunden informerades om problemen och eventuella konsekvenser om de inte beslutade sig för att korrigera tidkoden eller redigera översättningen. Det projektspecifika arbetsflödet fastställdes och erbjöds till kunden:

  • redigering av befintliga översättningar för varje språk,
  • filkonvertering till textningsformaterad fil (.srt),
  • tidkodssynkronisering med videofilmen,
  • infogning av undertexter i videofilerna,
  • videokonvertering till AVI-format,
  • slutlig kontroll av video.

Detta tog ganska lång tid eftersom arbetsflödet måste omorganiseras helt.
 

Resultaten

Texten skrevs om vad gäller stil, grammatik, format, tidskoder och övergripande anpassning till undertextning. Totalt fem .srt-filer (textningsformat) med fler än 2 000 tidskoder skapades för varje språk och den färdiga videon exporterades.

Kunden informerades om de steg som måste vidtas vid liknande framtida projekt för att spara tid och pengar nästa gång.


Bransch: Hälsovård
Kundens land: Lettland/Ryssland
Språkkombination: EN – LV, LT, ET
Total volym: 420 minuter (5 videopresentationer)
Anvisade översättare: 5 översättare till modersmål och 1 undertextspecialist för varje språk
Tid: 5 dagar