Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Kvalitet

Utmärkt översättningskvalitet och översättningstjänst | RixTrans

En kvalitetsöversättning är den viktigaste komponenten i RixTrans språkverksamhet.  Därför tar vi samtliga kvalitetsfrågor på största allvar. För att säkerställa att våra språktjänster uppfyller ditt företags krav, har vi utvecklat en unik kvalitetssäkringsprocess i fem steg som innehåller:
 
  1. Leverantörsurval - RixTrans kvalitetssäkring börjar redan innan vi bekräftar din order genom att vi väljer bland de mest pålitliga och professionella översättarna.  Varje översättare måste genomgå en mycket strikt kvalificeringsprocess som inkluderar ett ämnesspecifikt språktest, genomgång av tidigare erfarenheter, referenskontroll samt en provperiod då blivande översättare sållas ut inte bara för sina språkkunskaper, utan även för sina tekniska kunskaper och förmåga att följa instruktioner och utsatta leveranstider.  Endast de allra bästa översättarna blir kvar i vår databas med aktiva lingvister.
  2. Förståelse för dina kvalitetskrav på översättningen - De flesta språktjänstproblem som vi ställs inför har väldigt sällan att göra med uppenbara översättningsfel, eftersom varje projekt som genomförs av RixTrans utsätts för en mycket strikt projektledning och kvalitetssäkringsprocess som minskar sådana fel till ett minimum.  Istället måste vi ibland ta itu med en ojämn matchning av de antaganden och mål som våra kunder har.  Detaljerad information om syftet med översättningen, branschen, ämne, marknad, mottagare och media, tillsammans med eventuellt referensmaterial, kommer att hjälpa oss att kunna leverera ett perfekt översatt dokument till dig.
  3. Användning av särskilda översättningsverktyg/-program om tillämpligt - Översättningsprogram, så kallade CAT-verktyg, hjälper till att översätta textdokument på ett effektivare sätt, samtidigt som de säkerställer konsekvent terminologi i samtliga dokument.   Utöver bättre konsekvens, kan våra kunder även dra nytta av en betydande prisreducering för upprepade segment i översättningar.  CAT-verktyg är dock inte lämpliga för alla jobb. Ett översättningsminne inte kan användas för marknadsföring, litteratur eller andra kreativa texter som kräver genomgående variation.
  4. Insamling av dina synpunkter - Att samla kundfeedback är en viktig del av RixTrans språktjänster, eftersom den visar våra styrkor och svagheter och ger oss möjlighet att ständigt förbättra vårt arbete och vår kundservice.  Vi genomför därför kundundersökningar minst en gång i kvartalet.
  5. Kvalitetsgaranti - RixTrans lämnar servicegaranti till 100 % på alla dina översättningar. Om du inte är helt nöjd med vårt arbete kommer vi, utan extra kostnad, att åtgärda eventuella problem ända tills arbetet uppfyller dina krav.

RixTrans garanterar att dina språktjänster möter och överträffar internationella kvalitetsstandarder.  Kontakta oss nu för en gratis offert eller fortsätt att surfa på vår hemsida för att ta reda på mer om hur våra språktjänster kan hjälpa dig att få ditt företag att växa.


Förmåner med kvalitetsöversättningstjänster:

  • Texter översatta av RixTrans gör intryck.  De talar om för dina kunder att du bryr dig och vi ser till att de får ditt meddelande precis som du planerade att det skulle mottas.
  • Det förbättrade ryktet om ditt företag på de globala marknaderna.
  • Företroendet från dina kunder och intressenter, då översatta dokument och programvaror som medföljer dina produkter uppfyller alla servicekrav.