Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Redigering

Redigeringstjänst | Kvalitativ textöversättning och redigeringstjänst
Redigeringsfasen innebär att översatt textmaterial förbereds för publikation genom korrigering, granskning och anpassning.  De redigeringstjänster som erbjuds av RixTrans innefattar en jämförelse mellan käll- och måltext samt genomsökning efter alla typer av fel, såsom misstolkningar, betydelse, grammatik och interpunktion, terminologi, stil samt avvikelse från projektets riktlinjer.
 
Vi samarbetar för närvarande med över 150 redaktörer vilket gör det möjligt för oss att utföra arbete inom alla områden på femtio olika språk.  På RixTrans har vi specialiserat oss på redigering av texter inom den offentliga sektorn samt branscher som marknadsföring, IT, juridik, medicin, teknik, telekommunikation, finans och fordon, men vi är alltid redo att anta samtliga nya utmaningar som ditt företag kan ställa oss inför. 
 
Varje projekt som utförs av RixTrans genomgår en specifik projektcykel, som också kan anpassas till våra olika kunders särskilda behov. För att säkerställa bästa möjliga servicekvalitet har vi antagit följande kvalitetssäkringsprocess:
 
 1. Projektberedning. Vi analyserar dokumentets innehåll och ser till att redaktören har uppfattat kundens krav.
 2. Redaktörens första genomgång.  Redaktören går igenom texten och ser till att den flyter.
 3. Enspråkig redigering.  Redaktören upptäcker meningar med krånglig syntax och oklar innebörd, sådant som kan vara svårt för redaktören att upptäcka under följande steg.  I detta skede är en jämförelse mellan översättningen och källtexten inte nödvändig.
 4. Jämförelse mellan käll- och måltext. Redaktören genomför ändringar om så krävs och försöker minska subjektiviteten så mycket som möjligt.
 5. Slutlig kontroll.  När redigeringen slutförts, skickas den redigerade texten tillbaka till översättaren som tar de slutgiltiga besluten gällande huruvida de föreslagna ändringarna ska genomföras eller inte. Samarbete mellan redaktör och översättare är oftast nyckeln till att uppnå högsta möjliga kvalitet på den slutgiltiga översättningen.
 6. Dokumentleverans till kunden. Det redigerade dokumentet levereras antingen via e-post, en FTP-server eller reguljär post, i enlighet med kundens önskemål.
Vänligen kontakta oss för en gratis offert på översättningsredigering eller fortsätt att surfa på vår hemsida för att ta reda på mer om hur våra språktjänster kan hjälpa dig att få ditt företag att växa.

Dina förmåner med redigeringstjänster:

 • Dina texter är i trygga händer hos professionella redaktörer som har målspråket som modersmål och är väl förtrogna med din terminologi, din kontext och dina ämnen.
 • Noggrant arbete skräddarsys efter dina behov av en erfaren textredaktör.
 • Gratis ingående kundkonsultationer.
 • Utförlig projektförvaltning ingår.
 • Högkvalitativ redigeringstjänst finns tillgänglig på över femtio språk.
 • Leverans inom utsatt leveranstid.