Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Ordlista Översättningsindustri

Back-translation

Ordlista med termer från översättningsindustrin | RixTransBack-translation betyder att man översätter det nyss översatta materialet tillbaka till originalspråket. Denna metod används för att säkerställa en hög kvalitetsnivå och exakthet till de mest krävande klienterna.
Back-translation kallas även för round-trip translation.
 

Översättningsverktyg

Översättningsverktyg stödjer och underlättar översättningsprocessen. Dessa verktyg kombinerar ordlistor, översättningsminne eller maskinöversättning, hjälper till att hålla terminologin konsekvent och sparar pengar på redan översatta sektioner av texten. Översättningsverktyg kallas ibland även för maskinassisterade översättningsverktyg, men det rör sig inte om maskinöversättning.
 

Desktop Publishing (DTP)

Processen då man skapar högkvalitativa grafiska dokument för utskrift eller annan aktivitet relaterad till marknadsföring såsom flygblad, affischer, tidningar, böcker, reklamskyltar etc.
 

Frilansande översättare eller Frilansare

En självständig egenföretagande översättare, korrekturläsare, redaktör eller annan språkexpert som erbjuder sina tjänster på frilansbasis. Frilansare tillåts endast arbeta efter att de genomfört ett godkänt test och skrivit under SLA- och NDA-dokument.
Frilansare har fördelen att kunna befinna sig var som helst i världen.
 

Ordlista eller Vokabulär

En ordlista eller ett vokabulär är en lista över specifika översättningstermer inom ett visst kunskapsområde med en definition för varje term. En ordlista används för att säkerställa konsekventa termer i alla dokument.
 

Lokalisering

Lokalisering är processen då man anpassar innehåll till ett specifikt land, en region, en nation, en kultur eller ett ämnesområde och lägger till platsspecifika referenser, såsom valuta.
Lokalisering skiljer sig från översättning eftersom det kräver en omfattande studie av målkulturen för att korrekt kunna anpassa produkten till de lokala behoven.
 

Kvalitetssäkring av språket

En bedömning baserad på ett utdrag av översättningen som utförs i något skede av översättningsprocessen. Exakthet, språk, grammatik och terminologi undersöks också.
 

Språktjänstleverantör

En tjänsteleverantör som kan garantera att ett dokuments innehåll är helt anpassat till direktivet för ett specifikt land eller en region. Dessa leverantörer arbetar med språkspecialister som har målspråket som modersmål.
 

Maskinöversättning

Automatiserad översättning av en programvara. Programvaran genereras genom statistisk modellering (statistisk maskinöversättning), översättningsregler (regelbaserad maskinöversättning), eller en kombination av de båda. Maskinöversättning är inte perfekt och behöver alltid åtminstone en genomläsning med redigering.
Automatiserad översättning kan ge viss inblick i innehållet på målspråket, men rekommenderas inte vid juridiska, marknadsföringsrelaterade, medicinska eller liknande texter.
 

Flerspråkig leverantör

En tjänsteleverantör som erbjuder olika språktjänster som involverar många käll- eller målspråk.
 

Sekretessavtal

Detta är ett juridiskt kontrakt mellan språktjänstleverantören eller frilansaren och tjänstemottagaren. Detta avtal beskriver konfidentiellt material, kunskap eller information som parterna önskar dela med varandra för särskilda ändamål, men som man vill begränsa åtkomst till för tredje part.
 

Reläspråk

Ett intermediärt språk genom vilket översättningen kommer att utföras, såsom finska till engelska till koreanska. Detta görs bara vid ovanliga språkpar.
 

Servicenivåavtal

Ett juridiskt tjänstekontrakt som visar information såsom leveranstid, volym, handläggningstid, prissättning, leveransmetod, kvalitetssäkring och andra tekniska specifikationer.
 

Enspråkig leverantör

En språktjänstleverantör som enbart arbetar med en specifik språkkombination.
 

Källspråk

Originalspråket från vilket projektet utgår.
 

Stilguide

Ett dokument med instruktioner till översättaren, redaktören eller korrekturläsaren. Detta dokument inkluderar en uppsättning av normer för skriften, tonfallet och designen av dokumentet.
 

Målspråk

Språket till vilket källspråket översätts.
 

Översättningsminne

En databas som lagrar redan översatta käll- och målord, meningar eller stycken som kallas segment. Minnet används för att reducera kostnaden för framtida översättningar, snabba på översättningsprocessen och för att hålla terminologin konsekvent.
Översättningsminnen integreras ofta i översättningsverktyg.
 

Handläggningstid

Den totala tid som krävs för att leverera projektet.
 

LSO – Linguistic sign-off

Den avslutande bedömningen som utförs i slutet av lokaliseringsprojektet när lokaliseringsmiljön (oavsett om det är programvara, en hemsida eller material för utskrift och publicering) har genererats.