Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Undertextning

Undertextningstjänst för internationella affärer | Rix undertexter
Undertextningstjänsten är den process som består av att lägga text till olika videomaterial såsom filmer, TV-program, reklamfilmer, företagspresentationer, videospel och annat mediarelaterat material.
 
RixTrans erbjuder för närvarande två sorters tjänster:
 
 1. Undertextning på samma språk (även kallat textning) vilket innebär att man skriver undertexter på samma språk som ljudspåret.  Denna tjänst används ofta för olika typer av e-lärande och språkkurser, för karaoke, samt för tjänster för döva personer och personer med nedsatt hörsel.
 2. Undertextning mellan olika språk (interlingval undertextning) vilket innebär en översättning av källspråket till målspråket i form av en eller flera rader med synkroniserad text.  Denna tjänst används ofta inom film- och tv-industrin.
En typisk undertextningsprocess består av följande steg:
 • Mottagande av videomaterialet.
 • Transkribering av dialog (om den inte redan är transkriberad).
 • Kontroll av tidkoder.
 • Översättning av undertext från käll- till målspråk (tillval).
 • Bearbetning av undertexterna så att de överensstämmer med dialogen.
 • Granskning av undertexterna gentemot video och ljud.  
 • Filformatering till önskat format.
 • Filleverans till kund.
Med RixTrans undertextningstjänster kommer ditt företags videomeddelande levereras till dina kunder på deras modersmål, då vi endast samarbetar med branschens mest erfarna specialister och kvalitetschefer. Vi kan garantera att resultatet blir en tydlig och korrekt version av det ursprungliga materialet och att alla dina önskemål och krav uppfylls.
 
Vänligen kontakta oss eller fortsätt att surfa på vår hemsida för att ta reda på mer om hur våra språktjänster kan hjälpa dig att få ditt företag att växa.

Dina förmåner med undertextningstjänster:

 • Undertexter kommer att hjälpa ditt företag att nå en bredare publik.
 • Undertexter stör eller irriterar inte folk på samma sätt som kommentatorröster ofta gör.
 • Undertexter fungerar perfekt på platser där många männiksor samlas (stormarknader, utställningshallar etc.).
 • Undertexter hjälper till att bibehålla originaluttrycket i det ursprungliga materialet.
 • RixTrans erbjuder undertextning på över femtio språk.
 • Snabba leveranstider tack vare de senaste innovationerna inom språkverktyg.