Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Tyska

Tysk språköversättningstjänst Det tyska språket

Skrivsystem: Latin (Tyska alfabetet)
Språkfamilj: Indoeuropeiska → Germanska → Västgermanska → Högtyska → Tyska språket
Officiellt språk i den Europeiska Unionen

Officiellt arbetsspråk i Tyskland, Österrike, Schweiz, Sydtyrolen (Italien), Lichtenstein, Luxembourg, Belgien (Tysktalande delen av Belgien)

Språkkoder
ISO 639-1 de
ISO 639-2
ger (B)
deu (T)

Tyskland är det officiella språket i Tyskland, Österrike och Liechtenstein, samt ett av flera officiella språk i Belgien, Schweiz och Luxemburg, och ett officiellt erkänt minoritetsspråk i bland annat Polen, Ukraina, Ungern, samt i den Tjeckiska Republiken. Det är ett av världens största språk och talas, som modersmål, av cirka 101 miljoner människor världen över och det är även det mest talade förstaspråket i EU.
 
Utöver standardtyskan, inkluderas standardiserade regionala dialekter såsom schweizisk standardtyska och österrikisk tyska.
 
Professionell översättning är avgörande när du gör affärer med kunder som talar tyska. Lita inte på att maskinöversättningarna ger ett fördelaktigt intryck, eller hjälper dig att genomföra affären. Det är endast genom tyska expertöversättningar, utförda av översättare och med ytterligare redigering av andra professionella språkvetare, som du kan förmedla ditt exakta budskap och bli förstådd av din målgrupp. RixTrans kan hjälpa dig med den här uppgiften.

RixTrans översättningsbyrå erbjuder en "one-stop-shop" för tyska professionella språktjänster, såsom:

 • Tyska översättningstjänster i olika språkpar
 • Språklokalisering av tyska
 • Redigering av tyska
 • Korrekturläsning av tyska
 • Certifierad tysk översättning
 • Textning på tyska
 • Språkdubbning till tyska
 • "Voice-over" på tyska
 • Tysk översättning och lokalisering av hemsidor

Specialiseringar inom tyska översättningstjänster:

 • Ekonomi och finans
 • Dokument
 • IT och programvaror
 • Marknadsundersökningar
 • Media och underhållning
 • Läkemedel
 • Juridik
 • PR och marknadsföring
 • Sport
 • Teknik och forskning
 • Resor, turism och hotell
RixTrans översättare, med tyska som modersmål, tillhandahåller genuina översättningar i princip i vilket tyskt språkpar som helst.

Några exempel på tyska språkpar vi har tillgång till översättning i, är:

engelska till tyska
norska till tyska
svenska till tyska
finska till tyska
danska till tyska
franska till tyska
italienska till tyska
ryska till tyska
ukrainska till tyska
polska till tyska
tjeckiska till tyska
estniska till tyska
slovakiska till tyska
slovenska till tyska
ungerska till tyska
spanska till tyska
portugisiska till tyska
lettiska till tyska
litauiska till tyska
 
tyska till engelska
tyska till norska
tyska till svenska
tyska till finska
tyska till danska
tyska till franska
tyska till italienska
tyska till ryska
tyska till ukrainska
tyska till polska
tyska till tjeckiska
tyska till estniska
tyska till slovakiska
tyska till slovenska
tyska till ungerska
tyska till spanska
tyska till portugisiska
tyska till lettiska
tyska till litauiska
m.fl.

Tyska alfabetet

Versaler (även kallade stora bokstäver eller majuskel-bokstäver)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Gemener (även kallade små bokstäver eller minuskel-bokstäver)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z