Är du redo för globalt företagande?

Utöka det med RixTrans

Danska

Dansk språköversättningstjänst Det danska språket

Skrivsystem: Latin (Danska alfabetet)
Språkfamilj: Indoeuropeiska → Germanska → Nordgermanska → Östskandinaviska → Danska
Det officiella språket i Danmark, på Färöarna och den Europeiska Unionen

Språkkoder
ISO 639-1 da
ISO 639-2 dan
ISO 639-3 dan

Danska är det officiella språket i Danmark, och som ett av de skandinaviska språken delar det stora lingvistiska likheter med både norska och svenska. Det talas som modersmål av ungefär 6 miljoner människor, de flesta i Danmark, men även i Södra Schleswig och Nordtyskland, där det har en officiellt erkänd status som minoritetsspråk, liksom på Grönland där närmare 20 % av befolkningen har danska som förstaspråk och i de danska kolonierna i U.S.A., Argentina och Kanada.
 
Det är viktigt med professionell översättning när du gör affärer med Danmark; opålitliga programöversättningar är inte tillräckligt för att imponera på kunderna och genomföra affärerna. Det är endast genom danska expertöversättningar, utförda av översättare och med ytterligare redigering av andra professionella språkvetare, som du kan förmedla ditt exakta budskap och bli förstådd av din målgrupp. RixTrans kan hjälpa dig med den här uppgiften.

RixTrans översättningsbyrå erbjuder en "one-stop-shop" för danska professionella språktjänster, såsom:

 • Danska översättningstjänster i olika språkpar
 • Språklokalisering av danska
 • Redigering av danska
 • Korrekturläsning av danska
 • Certifierad dansk översättning
 • Textning på danska
 • Språkdubbning till danska
 • "Voice-over" på danska
 • Dansk översättning och lokalisering av hemsidor

Specialiseringar inom danska översättningstjänster:

 • Ekonomi och finans
 • Dokument
 • IT och programvaror
 • Marknadsundersökningar
 • Media och underhållning
 • Läkemedel
 • Juridik
 • PR och marknadsföring
 • Sport
 • Teknik och forskning
 • Resor, turism och hotell
RixTrans översättare, med danska som modersmål, tillhandahåller genuina översättningar i princip i vilket danskt språkpar som helst.

Några exempel på danska språkpar vi har tillgång till översättning i, är:

engelska till danska
norska till danska
svenska till danska
finska till danska
tyska till danska
franska till danska
italienska till danska
ryska till danska
ukrainska till danska
polska till danska
tjeckiska till danska
estniska till danska
slovakiska till danska
slovenska till danska
ungerska till danska
spanska till danska 
portugisiska till danska
lettiska till danska
litauiska till danska
 
danska till engelska
danska till norska
danska till svenska
danska till finska
danska till tyska
danska till franska
danska till italienska
danska till ryska
danska till ukrainska
danska till polska
danska till tjeckiska
danska till estniska
danska till slovakiska
danska till slovenska
danska till ungerska
danska till spanska
danska till portugisiska
danska till lettiska
danska till litauiska
m.fl.

Danska alfabetet

Versaler (även kallade stora bokstäver eller  majuskel-bokstäver)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Gemener (även kallade små bokstäver eller minuskel-bokstäver)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å